kalai I

[Minangkabau];

mengalai berbaring atau bersandar pada;

mengalaikan membaringkan, menyandarkan.

berkongsi