kala III

[Negeri Sembilan];

tali ~ tali tempat berpaut untuk perempuan bersalin, tali agas.

berkongsi