kala I

masa, waktu, ketika;
pada ~ pada masa, pada waktu;
ada ~nya, ada masanya (ketikanya), kadang-kadang;
barang ~ sebarang waktu;
dahulu ~ zaman dahulu, purbakala;

sekala projek ~ projek yang dilaksanakan sekali sahaja dengan peruntukan khas;
sekali ~ sekali-sekali, kadang-kadang;

berkala (keluar, terbit, dan sebagainya) berulang-ulang pada waktu yang tetap (mengikut jangka waktu yang tertentu);
tiada ~ tiada tetap waktunya;
majalah ~ majalah yang terbit berulang-ulang pada waktu yang tetap (pada tarikh yang ditetapkan);

berkala-kala terkadang-kadang, dari semasa ke semasa;

keberkalaan keadaan (hal) berkala:
~ yang terangkum dalam alam fizikal.

berkongsi