kakologi

(Linguistik) pertuturan yang menyimpang daripada norma sebutan atau tatabahasa, misalnya slanga.

berkongsi