kakis

mengakis merosakkan (logam, batu dan sebagainya) secara tindakan (proses) kimia;
terkakis dapat atau telah dikakis;
kakisan hal atau keadaan mengakis;

kekakisan sifat (kuasa atau daya) mengakis:
mengenal pasti agen yang terlibat, sifat fizikal dan kimianya serta tahap ~nya adalah penting untuk mengawal sesuatu agen toksik.

berkongsi