kakas II

[arkaik];

mengakas mengerasi atau memaksa.

berkongsi