kak I

singkatan bagi kakak;
~ cik (wan) [Kelantan] panggilan kepada saudara perempuan yang lebih tua.

berkongsi