kaji tugas organ

pengkajian mengenai tugas-tugas dan gejala-gejala benda hidup, fisiologi.

berkongsi