kaji makna

pengkajian bahasa yang berkaitan dengan makna, semantik.

berkongsi