kaji kuman

pengkajian kuman-kuman, bakteriologi.

berkongsi