kaji bina

~ tubuh pengkajian bentuk dan susunan tubuh binatang dan tumbuhan, anatomi.

berkongsi