kagok II

[Jawa] agak berbeza dari bahasa yang umum (berkenaan (dengan) ucapan, penggunaan kata, dan sebagainya).

berkongsi