kaduk II

Pak K~ Pak Pandir (orang yang bodoh).

berkongsi