kadang III

[Jawa];

~ kedayan (kadayan) [sastera lama] kaum kerabat raja dan lain-lain yang menjadi pengiring.

berkongsi