kacir

kucar-~

(keadaan) tidak teratur (tersusun), tidak keruan;

kucar-kacir.

berkongsi