kacak II

[Perak];

berkacak berpijak, berdiri:
panglima kecil madu suara, Awang kecil akal melela, yang ~ di awan-awan, yang bergantung di angin lalu.

berkongsi