kabut

1. kabus tebal;

2. kabur, kelam, tidak nyata;
kelam-~ = kalang-~
a) gelap, tidak nyata;
b) kacau-bilau, tidak keruan;
jangan disesar gunung berlari, hilang ~ tampaklah dia (peribahasa) tidak usah tergesa-gesa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang telah pasti jadi;
terang ~ , teduh hujan (peribahasa) merasa kesenangan selepas menderita;

berkabut
1. dilindungi (dikelubungi) kabut, tidak jelas (nyata dan lain-lain), agak gelap;

2. [kiasan] sedih, suram;

kekabutan keadaan kabut.

berkongsi