kabir II

[Arab] besar;
alam ~ alam yang besar.

berkongsi