kabak

sejenis tumbuhan (herba yang dijadikan sayur), Tetragonia expansa.

berkongsi