k-ekonomi

ekonomi yang berasaskan pengetahuan, iaitu penggunaan ilmu dan teknologi yang lebih intensif dan meluas dalam semua sektor ekonomi serta dalam pengurusan awam dan korporat:
dalam usaha negara menuju ke arah ~, tentu sekali perbelanjaan kerajaan dalam memajukan sektor IT akan bertambah secara berterusan.

berkongsi