juz

[Arab] bahagian atau bab daripada Quran (semuanya ada 30 bahagian).

berkongsi