jut II

[Kelantan] sejenis alat untuk menangkap ikan (di bendang atau kolam).

berkongsi