jus soli

(Undang-undang) hak mendapat kerakyatan di sesebuah negara berdasarkan kelahiran di negara itu.

berkongsi