juruukur

orang yang kerjanya mengukur tanah;
~ bahan orang yang kerjanya menganggarkan kos bahan dan buruh yang diperlukan untuk sesuatu kerja pembinaan.

berkongsi