jurutera

orang yang terlatih dalam mereka, membuat, dan menggunakan (menjaga) jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan;
~ awam orang yang terlatih dalam mereka, membuat (membina) dan menjaga kemudahan awam seperti jalan raya, jambatan, empangan, terusan, pelabuhan, bangunan-bangunan besar, dan lain-lain;
~ elektrik orang yang terlatih dalam mereka, membuat (membina), dan menjaga peralatan elektrik, peralatan pemancaran tenaga elektrik, dan sistem perhubungan;
~ jentera orang yang terlatih dalam mereka, membina, dan menjaga jentera, kereta, mesin, dan sebagainya;
~ kapal terbang orang yang terlatih dalam mereka, membina, dan menjaga kapal terbang;
~ kimia orang yang terlatih dalam mereka, membuat (membina), dan menjalankan loji atau jentera yang digunakan dalam proses kimia industri;

menjuruterai merancang, mengatur, dan melaksanakan sesuatu (tugas, kerja, dan sebagainya) dengan bijaksana:
editorlah yang merancang dan ~ penerbitannya;

kejuruteraan kepandaian atau perbuatan mereka atau membuat jentera (jambatan dan lain-lain):
~ awam;
~ elektrik;
~ jentera;
~ kapal terbang;
~ kimia.

berkongsi