jurutaip

orang yang kerjanya menaip surat dan lain-lain, juruketik.

berkongsi