jurureka

orang yang ahli (mahir) dalam mereka sesuatu, pereka.

berkongsi