jurumesin

orang yang mengurus (membaiki dan lain-lain) mesin.

berkongsi