juruelektrik

(jurulktrik) orang yang terlatih untuk membuat kerja berkaitan dengan pemasangan atau pembaikan dan sebagainya alat-alat elektrik.

berkongsi