jurnal

1. terbitan atau majalah berkala yang khusus bagi sesuatu perkara, profesion, atau bidang tertentu;

2. akhbar harian atau mingguan;

3. buku catatan harian tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku.

berkongsi