jungut

[Minangkabau] tanah (gunung) yang menganjur.

berkongsi