jungkar

menjungkar kelihatan keluar tercokeng.

berkongsi