jumpalit

[Jakarta];

berjumpalit, berjumpalitan berguling-guling dengan kepala di bawah.

berkongsi