jujur II

wang ~ wang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan;

menjujuri membayar (memberi) wang jujur kepada;

jujuran wang jujur.

berkongsi