jujuk

[Kelantan];

berjujuk, berjujuk-jujuk beratur, berbanjar, berduyun-duyun;

berjujukan berderetan mengikut susunan (masa atau tempat):
pencapaian konsep dan ekstrapolasi yang ~;

jujukan urutan, rentetan, susunan:
perisian merupakan sekumpulan ~ arahan atau atur cara yang akan melaksanakan operasi komputer.

berkongsi