juak IV

[Kelantan];

berjuak berjumpa dengan tiba-tiba.

berkongsi