juak II

berjuak berlawan, berlumba, bertanding;

menjuak
1. memberangsangkan ayam sabungan (supaya berlaga lagi);

2. [kiasan] menghasut (supaya berkelahi dan lain-lain);

penjuak orang yang menjuak, penghasut;
~ perang penghasut perang.

berkongsi