joule

(Fizik) unit kerja atau tenaga, dengan simbol J (1J bersamaan dengan 1watt per saat, 0.2388 kalori atau 0.738 kaki per paun).

berkongsi