joreng

keping kecil (tanah, kain, kertas, dan lain-lain);

sejoreng sekeping, secarik, sepotong;

menjoreng memotong (menghiris) sedikit.

berkongsi