jongor

muncung yang panjang (pada kumbang, ikan, dan lain-lain):
~ babi;
~ perahu
bahagian hadapan perahu yang panjang tirus;

menjongor menjengul.

berkongsi