jongkaka

[Kelantan] orang yang mengangkat hidangan dalam majlis jamuan, pelayan jemputan, bentara.

berkongsi