jolek

menjolek membungkus (dengan daun dan lain-lain).

berkongsi