jokir

[Kelantan], [Terrenganu] penjuru, sudut.

berkongsi