jogar

sejenis permainan (seperti permainan dam);

berjogar bermain jogar.

berkongsi