jiwang

[bahasa percakapan] [kependekan] jiwa-jiwa (perlakuan sentimental).

berkongsi