jitu

kena pada tempatnya, tepat benar:
dia menjawab pertanyaan itu dengan ~;

menjitukan mengenakan dengan tepat (jawaban, pukulan, dan lain-lain), memberikan jawaban, dan lain-lain secara tepat:
~ pendapat serta memperoleh jawaban yang tepat;

kejituan perihal jitu, ketepatan, kewajaran:
Husserl menerima dan memperakui ~ pendapat mereka;
tidak cukup dengan hanya menggunakan istilah dan tatabahasa yang betul sahaja, tetapi seharusnya dapat memancarkan ~ bahasa;

penjituan proses menjitukan sesuatu benda:
pembaikan imej boleh dilakukan melalui komputer dengan menggunakan perisian ~ imej kodak.

berkongsi