jitak

[Jakarta];

menjitak menampar, menempeleng.

berkongsi