jika, jikalau

kata penghubung yang menyatakan syarat (janji), kalau:
~ dibenarkan, tentu saya akan pergi;
~ (se)kiranya
seandainya;

= kalau.

berkongsi