jijik

1. meluat (mual, tidak suka melihat) kerana kotor (keji dan lain-lain):
aku berasa ~ dengan keadaan di rumah sakit itu;
banyak orang ~ melihat perangai buruk Munah;

2. kotor atau keji (yang memualkan, yang tidak suka dilihat):
jangan kau pegang makanan itu, ~;

menjijikkan
1. berasa jijik akan, menganggap jijik;

2. menimbulkan (mendatangkan) rasa jijik:
perangaimu itulah yang ~ kami;

kejijikan perihal jijik;

penjijik orang yang tidak suka akan benda (keadaan) yang kotor:
dia ~ orangnya.

berkongsi