jerutan

cerutan:
bagaikan ikan belanak meradak pukat yang cuba lari daripada ~ maut;
kau tidak akan merasai apa-apa selain ~ yang lembut;

penjerut alat untuk menjerut (seperti tali dan lain-lain).

berkongsi